Distorsion och hur du blir av med den

Distorsion (sv) distortion (eng) dist (förkortning/slang)

Distorsion
Distorsion (dist) uppstår när signalen i något eller några led är starkare än elektroniken kan hantera. Det låter trasigt och förvrängt.

En del typer av distorsion kan vara både önskvärda och njutbara i rätt mängd, på rätt instrument och vid rätt tillfälle. Ett exempel på önskvärd dist är dist på elgitarr, det kan du läsa mer om på till exempel http://www.gitarr.org/distpedal.html Men den distorsion jag pratar om här, är oönskad och kan få publiken att hålla för öronen och gå ut.

Vi skiljer på analog och digital distorsion. Ett visst mått av analog harmonisk distorsion kan vara önskvärd. Det får du genom att ingångsnivån justeras upp över "noll" på VU-mätarna, men inte för mycket över för då övergår det så kallade varma ljudet i ful dist. När det gäller digitalt ska signalen aldrig gå över "noll", för där kommer disten direkt, och digital dist är allt annat än njutbar.

Du kan också läsa mer om distorsion på till exempel wikipedia.

Utmaningen ligger i att optimera signalnivån
i varje led utan att det distar. Är nivån för svag i något led får du onödigt mycket brus och är den för stark så uppstår distorsion. Den första justeringen som signalen kommer till i mixerbordet är kanalens gain. Signalnivån genom hela PA-systemet brukar kallas för gainstruktur.

/Ljudteknikern

PS
Vlll du vara säker på att inte missa något?

Fyll i Din e-postadress Här så skickas alla nya inlägg till dig!
DS

Lämna en kommentar

*