Integritetspolicy

Vi följer personuppgiftslagen och arbetar aktivt mot spam.

  • Den information du lämnar (namn, e-postadress, etcetera) kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order, prenumeration eller deltagande.
  • Du kan när som helst avregistrera dig från våra e-postutskick och/eller begära att bli borttagen ur vårt kundregister och register i de externa tjänster vi nyttjar för att fullfölja det uppdrag du önskat.
  • Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig.
  • Du kan själv rätta uppgifter, eller begära rättning av uppgifter, som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom till exempel namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter på SkapaBraPaLjud.se så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna.

  • Vi använder Aweber e-posttjänst för våra utskick. AWeber uppfyller kraven på Truste.com.
  • Vid köp via kontokort använder vi PayPal.
  • Vi kan, vid behov, använda andra säkra externa tjänster för att fullgöra vårt uppdrag till dig som kund.

Uppgifterna lagras i våra och deras databaser (Lagring i databaser kallas strukturerad behandling).

Personuppgiftsansvarig är:
Hans Nicklasson
Kontakta mig

På Datainspektionens hemsida kan du läsa mer om personuppgiftslagen.

Vår leverantör av e-posttjänst: Awebers permissions pledge