Komprimera sången

Sången är så pass dynamisk till sin karaktär så den mår nästan alltid bra av att bli komprimerad. Kompressorn minskar dynamiken. Den gör de svagare partierna mer hörbara och trycker ner de starka så att det inte blir för starkt. Karaktären på en viskning eller ett skrik försvinner inte för det.

I livesituationer kan du behöva ha ganska hög ratio, uppemot 10:1, för att hålla nivån i schack. Detta är förstås avhängigt musikstil: hårdare musik – högre ratio och mjukare musik – lägre ratio. Börja med tröskelvärdet (threshold) på nolläget och sänk sedan tröskelvärdet så att sångens svaga partier går fram men att det inte låter för komprimerat. Lyssna och håll ett öga på gainreduktionsmätaren. Normalt kan den ligga på minus en till tre decibel för medelstark sång och kanske runt minus tio decibel i de starkaste partierna. Avsluta med att höja upp nivån på hela paketet med output level, för att kompensera för den nivåsänkning komprimeringen ger upphov till.

Många kompressorer har också en ren limiterfunktion efter kompressordelen. Använd gärna den för att sätta ett tak för hur stark sången får bli. Bra som en försäkring mot hörselskador eller distorsion.

Lämna en kommentar

*