Om sången inte går fram – medhörning

En  vanlig anledning till att sången inte går fram är att allt annat är för starkt. Sänk alla instrument som kan tänkas överrösta sången. Ibland kan medhörningen vara så stark att publiken hör mer av medhörningen än det som kommer ur publikhögtalarna. Det är sällan bra för ljudet eftersom medhörningshögtalarna är riktade in mot scenen och därmed ger mest bas och lågt mellanregister ut till publiken. Ljudet blir bluddrigt.

Men om du bara sänker medhörningen brukar musikerna protestera att de inte hör sig själva längre. Ofta upptäcker du dessutom att du inte har full kontroll på ljudet på grund av att vissa instrument är för starka på scenen. Det är därför nödvändigt att redan under soundcheck upprätta en acceptabel ljudstyrka på scenen och skapa en bra balans mellan de olika instrumenten, utan ljudet från publikhögtalarna.

Det blir inte bättre ju starkare man spelar. Lokalens akustiska tillkortakommanden gör sig mer och mer påminda vid ökande volym. Ljudet blir slamrigare och otydligare, speciellt i mindre relativt odämpade lokaler med lågt till tak.

/Ljudteknikern
Jakten på det Perfekta PA-Ljudet

Lämna en kommentar

*