Reducera kraftiga s-ljud för sången

Många sångare producerar s-ljud som kan bli mycket skarpa när de går genom ett PA.

Sångaren kan å sin sida tänka på att inte sjunga rätt in i mikrofonen. Sjung hellre lite in från sidan (off axis). Ett puffskydd som träs på mikrofonen kan också hjälpa till att dämpa kraftiga s-ljud.

Prova även att skära i de frekvenser som s-ljuden ligger i, vanligen 3–8 kHz. S-ljuden blir säkert svagare men det finns en risk att rösten tappar för mycket i klarhet och närvaro.

Ett annat sätt att dämpa s-ljuden är att använda en så kallad de-esser. En de-esser är en processor som komprimerar i de frekvenser där s-ljuden uppträder. Frekvensen är oftast justerbar så försök hitta det område som gör bäst verkan.

Lämna en kommentar

*