Reverb på sången

Den absolut vanligaste effekten på sång är efterklang (reverb). Det hjälper sången att få mer rymd och fylla ut rummet. För mycket reverb gör sången otydlig.

Jag brukar prova mig fram bland fabriksprogrammen tills jag hittar ett som låter snyggt, sedan editerar jag det efter behov. Det jag i första hand ändrar är efterklangstiden (reverb time). Som en enkel grundregel använder jag korta reverb i snabba låtar och långa reverb i långsamma låtar. Men det finns även andra faktorer som får vara med och styra, såsom musikstil, lokalens akustik och smak. Om det finns tid letar jag kanske fram olika reverb för olika låtar. Hall, plate eller room med efterklangstider på en till fyra sekunder brukar passa bra för sång.

Predelayet är också viktigt. Predelayet bestämmer tiden innan det första reverbsvaret kommer. Det handlar om millisekunder men rätt justerat kan det göra att det blir lättare att höra vad sångaren sjunger eftersom reverbet kommer lite efter direktljudet. Predelayet avgör även lyssnarens upplevda position i förhållande till sångaren. Ju längre predelay desto kortare upplevs avståndet till sångaren och rummet låter större. Prova tider mellan 10–40 millisekunder.

Lämna en kommentar

*