Så fungerar digitala mixerbord

Yamaha-ls9-16-digital-mixerUpplägget för digitala mixerbord är x antal oftast motoriserade reglar, vanligen mellan 16 och 32. Reglarna kan ofta arbeta i så kallade layers. En layer kan till exempel vara kanal 1-­16 och nästa layer är då kanal 17­-32. Det finns alltså inte reglar till alla kanaler, ibland finns det inte heller analoga ingångar till alla kanaler i standardutförandet. Reglarna kan också agera aux sends, masters, equalizer eller väljas efter egna behov. Vad de ska vara väljer du med en knapptryckning.

Sedan brukar det finnas (endast) en uppsättning av "de fem blockens" kontroller: mikrofonförstärkare, equalizer, tappningar, adressering och regel. (Läs mer om de fem blocken i kapitel 6 om mixerbord i Jakten på det perfekta PA-ljudet.) I stället får du välja vilken kanal som du för tillfället vill justera. Då ser du just den kanalens inställningar i displayen. Med hjälp av piltangenter, plus- och minusknappar, enterknapp och ofta ett ändlöst hjul, kan du förflytta sig, ändra och välja i olika menyer. För det mesta ges också möjlighet att se till exempel alla kanalers gainkontroller eller panoreringar samtidigt. Får de inte plats i displayen blir det till att skrolla. Det brukar bara vara de största digitala mixerborden som har mer kontroller och/eller kanaler åtkomliga på samma gång rent fysiskt.

Sammanfattningsvis kan jag säga att det är praktiskt att på olika sätt kunna se och justera de olika inställningarna. Vi kan ta equalizern som exempel där du ofta får en grafisk kurva över den aktuella inställningen. Det kan vara ett bra stöd för öronen att få en visuell bild över vad som händer när du skruvar på equalizern. Att kunna spara alla inställningar och med en enda knapptryckning komma tillbaka dit, tillhör förstås en av de digitala mixerbordens absoluta fördelar. Ibland kan det dock vara förvirrande att samma kontroll kan vara till flera olika saker beroende på vad du har valt att det ska vara för tillfället. Det gäller att hålla huvudet kallt och veta i vilket läge man är.

Kommentera och Dela Gärna!

/Ljudteknikern

Bok om PA-ljud
http://ljudteknikern.se/jakten-pa-det-perfekta-pa-ljudet/

Lämna en kommentar

*