Soundcheck del 2

Konfiguration
Konfiguration

Innan själva soundchecken startar bör du vara klar med tester och vissa grundläggande justeringar. Börja med att starta all utrustning i rätt ordning. Med rätt ordning menas att du slår på slutstegen sist för att undvika smällar i högtalarna när du slår på övrig utrustning. Därefter går du vidare med följande steg.

  1. Konfiguration (se nedan)
  2. Linecheck
  3. Gainoptimering
  4. Masterequalisning

Konfiguration
Att konfigurera ljudanläggningen (kallas även för att göra en set up) innebär att du adresserar signalerna till rätt ställen och lägger upp vissa grundläggande inställningar. Mycket av det sker förstås i mixerbordet som är PA-anläggningens hjärta. Har du ett digitalt mixerbord kan, och bör, du göra konfigurationen i förväg för att spara tid och minska stressnivån på plats.

Börja med att märka upp kanaler med instrumentens namn. Märk även andra funktioner på mixerbordet, till exempel vad aux sendarna går till och vad som ska finnas på subgrupperna. Det kan även vara bra att märka en del annan utrustning där det kan uppstå frågetecken om vad som är vad. Det kan till exempel vara mikrofoner som flyttas runt, grafiska equalisrar och slutstegen. Använd skrivtejp (inte maskeringstejp) och en vattenfast penna, alternativt knappa in texten i det digitala mixerbordets display, om den möjligheten finns.

Adressera så att önskade signalvägar erhålls: skicka kanaler till mastern eller subgrupper, vrid upp utrustningens mastrar, input levels och output levels etc.

Förinställ funktioner som du vet exakt eller ungefär hur de ska stå. Det kan vara fantommatning till alla kondensatormikrofoner, hipassfilter på alla instrument som inte har lågfrekventa toner, panoreringar, ratio (på kompressorer) med mera.

Nolla (stäng av, tysta, dra ner) övriga funktioner så du utgår från scratch. Tänk på att vissa rattar har sitt nolläge i mitten, till exempel panorering.

Mvh Ljudteknikern

PS
Dags att tänka på Julklappar? Kolla in LIVE-PAKETET

Live-paketet
Live-paketet

Du får:

Perfekt för dig som varken har boken eller tidningen än!
Men skynda! Det finns bara ett litet antal Live-paket kvar!

Beställ LIVE-PAKETET nu

Lämna en kommentar

*